Basınçlı Kap ve Tesisatlar

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesinde, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan yönetmeliğin, 2.Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1.Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1. alt benti “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

BASINÇLI KAP VE TESİSATLAR

  • BUHAR KAZANLARI
  • KALORİFER KAZANLARI
  • KIZGIN YAĞ KAZANLARI
  • KIZGIN SU KAZANLARI
  • BUHAR JENARATÖRLERİ
  • OTOKLAVLAR
  • BASINÇLI HAVA TANKLARI
  • KOMPRESÖRLER
  • HİDROFORLAR
  • BOYLER VE GENLEŞME TANKLARI
WeCreativez WhatsApp Support
Size yardımcı olmak için burdayız !
Web sitemize hoş geldiniz ?